Produkter

Garanti

“De materialer du kender – i den kvalitet, du forventer”

Hos Eidorff Implants kombinerer vi den udvikling, der er inden for protetik i Asien og tilpasser den danske forhold og krav.

På vores Hong Kong-laboratorie arbejder vi med alle kendte CE mærket materialer.

Eidorff Implants tilbyder tre års garanti ved materialefejl på kroner, broer og facader udført i porcelæn.
Inden for denne periode repareres eller omlaves kroner, broer og facader uden beregning.
Garantien frafalder hvis der er sket ændringer på den tilslebne tand, som kronen, broen eller facaden er cementeret på. (sekundær caries, fraktur mm.)

Eidorff Implants yder to års garanti på proteser, hvor stellet er udført i stål (unitor).
På almindelige plastproteser, som helproteser og immediatproteser, gives et års garanti.
Garantien omfatter brud på proteserne, der ikke skyldes voldelig overlast, samt alle andre fejl ved de anvendte materialer eller ved fremstillingsprocessen.
Ved immediatproteser skal protesen rebaseres indenfor 3 måneder for, at garantien forsat ydes.

Orto garanti:

Retainer: Der ydes 3 måneders garanti fra modtagelse på klinik.

På 3 til 3 retentionstråd ydes der 2 års garanti.

Info: Det er vigtigt, at tandlægen instruerer patienten omkring den korrekte håndtering af retainer/aligner, da forkert håndtering typisk resulterer i knækkede skinner.